/* Plugin Name: Shortcoder Plugin URI: https://www.aakashweb.com/ Description: Shortcoder is a plugin which allows to create a custom shortcode and store HTML, JavaScript and other snippets in it. So if that shortcode is used in any post or pages, then the code stored in the shortcode get executed in that place. You can create a shortcode for Youtube videos, adsense ads, buttons and more. Author: Aakash Chakravarthy Version: 4.1.5 Author URI: https://www.aakashweb.com/ */ define( 'SC_VERSION', '4.1.5' ); define( 'SC_PATH', plugin_dir_path( __FILE__ ) ); // All have trailing slash define( 'SC_URL', plugin_dir_url( __FILE__ ) ); define( 'SC_ADMIN_URL', trailingslashit( plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'admin' ) ); define( 'SC_BASE_NAME', plugin_basename( __FILE__ ) ); class Shortcoder{ public static function init(){ add_action( 'plugins_loaded', array( __class__, 'load_text_domain' ) ); register_activation_hook( __FILE__, array( __class__, 'on_activate' ) ); add_filter( 'the_content', array( __class__, 'wp_44_workaround' ), 5 ); // Register the shortcode add_shortcode( 'sc', array( __class__, 'execute_shortcode' ) ); // Include the required self::includes(); } public static function list_all(){ $shortcodes = get_option( 'shortcoder_data' ); return empty( $shortcodes ) ? array() : $shortcodes; } public static function includes(){ include_once( SC_PATH . 'includes/metadata.php' ); include_once( SC_PATH . 'includes/import.php' ); include_once( SC_PATH . 'admin/sc-admin.php' ); } public static function execute_shortcode( $atts, $content ) { $shortcodes = self::list_all(); if( empty( $shortcodes ) ){ return ''; } // Get the Shortcode name if(isset($atts[0])){ $sc_name = str_replace(array('"', "'", ":"), '', $atts[0]); unset($atts[0]); }else{ // Old version with "name" param support if(array_key_exists("name", $atts)){ $tVal = $atts['name']; if(array_key_exists($tVal, $shortcodes)){ $sc_name = $tVal; unset($atts['name']); } } } if(!isset($sc_name)){ return ''; } // Check whether shortcoder can execute if( self::check_conditions( $sc_name ) ){ $sc_content_final = ''; // If SC has parameters, then replace it if( !empty( $atts ) ){ $keys = array(); $values = array(); $i = 0; // Seperate key and value from atts foreach( $atts as $k => $v ){ if( $k !== 0 ){ $keys[$i] = "%%" . $k . "%%"; $values[$i] = $v; } $i++; } // Replace the params $sc_content = $shortcodes[ $sc_name ][ 'content' ]; $sc_content_rep1 = str_ireplace( $keys, $values, $sc_content ); $sc_content_final = preg_replace( '/%%[^%\s]+%%/', '', $sc_content_rep1 ); } else{ // If the SC has no params, then replace the %%vars%% $sc_content = $shortcodes[ $sc_name ][ 'content' ]; $sc_content_final = preg_replace( '/%%[^%\s]+%%/', '', $sc_content ); } $sc_content_final = self::replace_wp_params( $sc_content_final ); return '' . do_shortcode( $sc_content_final ) . ''; }else{ return ''; } } public static function check_conditions( $name ){ $shortcodes = self::list_all(); if( array_key_exists( $name, $shortcodes ) ){ $sc = wp_parse_args( $shortcodes[ $name ], self::defaults() ); $devices = $sc[ 'devices' ]; if( $devices == 'mobile_only' && !wp_is_mobile() ){ return false; } if( $devices == 'desktop_only' && wp_is_mobile() ){ return false; } if( $sc[ 'disabled' ] == 0 ){ if( current_user_can( 'level_10' ) && $sc[ 'hide_admin' ] == 1 ){ return false; }else{ return true; } }else{ return false; } }else{ return false; } } public static function replace_wp_params( $content ){ $params = self::wp_params_list(); $metadata = Shortcoder_Metadata::metadata(); $to_replace = array(); foreach( $params as $id => $name ){ if( array_key_exists( $id, $metadata ) ){ $placeholder = '$$' . $id . '$$'; $to_replace[ $placeholder ] = $metadata[ $id ]; } } $content = strtr( $content, $to_replace ); return $content; } public static function wp_params_list(){ return apply_filters( 'sc_mod_wp_params', array( 'url' => __( 'URL of the post/location', 'shortcoder' ), 'title' => __( 'Title of the post/location', 'shortcoder' ), 'short_url' => __( 'Short URL of the post/location', 'shortcoder' ), 'post_id' => __( 'Post ID', 'shortcoder' ), 'post_image' => __( 'Post featured image URL', 'shortcoder' ), 'post_excerpt' => __( 'Post excerpt', 'shortcoder' ), 'post_author' => __( 'Post author', 'shortcoder' ), 'post_date' => __( 'Post date', 'shortcoder' ), 'post_comments_count' => __( 'Post comments count', 'shortcoder' ), 'site_name' => __( 'Site title', 'shortcoder' ), 'site_description' => __( 'Site description', 'shortcoder' ), 'site_url' => __( 'Site URL', 'shortcoder' ), 'site_wpurl' => __( 'WordPress URL', 'shortcoder' ), 'site_charset' => __( 'Site character set', 'shortcoder' ), 'wp_version' => __( 'WordPress version', 'shortcoder' ), 'stylesheet_url' => __( 'Active theme\'s stylesheet URL', 'shortcoder' ), 'stylesheet_directory' => __( 'Active theme\'s directory', 'shortcoder' ), 'atom_url' => __( 'Atom feed URL', 'shortcoder' ), 'rss_url' => __( 'RSS 2.0 feed URL', 'shortcoder' ) )); } public static function on_activate(){ $shortcodes = self::list_all(); $sc_flags = get_option( 'shortcoder_flags' ); // Move the flag version fix to sc_flags option if( isset( $shortcodes[ '_version_fix' ] ) ){ unset( $shortcodes['_version_fix'] ); update_option( 'shortcoder_data', $shortcodes ); } $sc_flags[ 'version' ] = SC_VERSION; update_option( 'shortcoder_flags', $sc_flags ); } public static function defaults(){ return array( 'content' => '', 'disabled' => 0, 'hide_admin' => 0, 'devices' => 'all' ); } public static function can_edit_sc(){ return current_user_can( 'manage_options' ); } public static function wp_44_workaround( $content ){ return str_replace( '[sc:', '[sc name=', $content ); } public static function load_text_domain(){ load_plugin_textdomain( 'shortcoder', FALSE, basename( dirname( __FILE__ ) ) . '/languages/' ); } } Shortcoder::init(); ?> Наши публикации | ГУО "Социально педагогический центр"

Рубрика: Наши публикации

Няхай мама зразумее

Сучасная мадэль псіхолага-педагагічнага партнёрства з бацькамі выхаванцаў сацыяльна-педагагічнага цэнтра — гэта працэс міжасобаснага ўзаемадзеяння, вынікам якога з’яўляецца фарміраванне ў бацькоў усвядомленых поглядаў і ўстановак на выхаванне дзіцяці, аднаўленне дзіцяча-бацькоўскіх адносін. Пад партнёрствам маецца на ўвазе ўзаемавыгаднае, добраахвотнае, канструктыўнае ўзаемадзеянне, агульныя мэты і каштоўнасці. Лічу, што эфектыўнасць работы СПЦ залежыць шмат у чым ад канструктыўнага ўзаемадзеяння і ўзаемаразумення паміж персаналам цэнтра і бацькамі. Работа нашага педагагічнага калектыву характарызуецца цэласнасцю, накіравана на аднаўленне дзіцяча-бацькоўскіх адносін і прадугледжвае ўзаемасувязь усіх...

Читать далее...

Мастацтва дорыць прыгажосць

Не сакрэт, што вельмі цяжка фармiраваць эстэтычныя ідэалы, мастацкі густ, калі чалавечая асоба ўжо склалася. Каб дарослы чалавек быў духоўна багатым, трэба звярнуць увагу на яго эстэтычнае выхаванне яшчэ ў дашкольным і малодшым школьным узросце. Бо сутнасныя маральна-эстэтычныя якасці асобы закладваюцца ў раннім перыядзе дзяцінства і захоўваюцца ў больш ці менш нязменным выглядзе на ўсё жыццё. Эстэтычнае выхаванне і адукацыя не толькі адкрываюць душу маленькага чалавечка насустрач гукам, фарбам, формам свету, але і ў цэлым спрыяе больш...

Читать далее...

Будьте счастливы, ребята!

День заканчивается как обычно. Складываем портфели не завтрашний день, готовим школьную форму. Младшие собирают игрушки и укладывают кукол спать. Все дружно чистят зубы и умываются. Кто-то капризничает, а кто-то сонно улыбается. Обычный вечер. Только не в уютной семейной квартире, а в детском социальном приюте. Их, этих маленьких и больших воспитанников социально педагогического центра, на сегодняшний день 15 человек. Каждый из них личность. У каждого своя проблема. Но объединяет их одно – недостаток родительской любви, ласки и внимания....

Читать далее...

Статья в газету «СБ»

День заканчивается как обычно. Складываем портфели не завтрашний день, готовим школьную форму. Младшие собирают игрушки и укладывают кукол спать. Все дружно чистят зубы и умываются. Кто-то капризничает, а кто-то сонно улыбается. Обычный вечер. Только не в уютной семейной квартире, а в детском социальном приюте. Их, этих маленьких и больших воспитанников социально педагогического центра, на сегодняшний день 15 человек. Каждый из них личность. У каждого своя проблема. Но объединяет их одно – недостаток родительской любви, ласки и внимания....

Читать далее...

Дети добрые

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!   Совершенно не обязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с большой любовью. Мать Тереза.         Как часто мы слышим от окружающих о том, что раньше дети, подростки, молодежь были более дружными, более  сердечными, более добрыми. Искренне сожалеем об ушедшем времени, когда практически в каждой школе или дворе истово трудились «Тимуровцы», юные друзья пограничников, милиционеров или других ответственных ведомств.  Причем, не по приказу и не под давлением учителя, а от души, по велению...

Читать далее...

Мечты сбываются

Индивидуальные предприниматели, военнослужащие Гродненской пограничной группы, члены автомобильного клуба «Полный привод» и просто неравнодушные люди выступили в роли рождественских ангелов для детей из приюта Гродненского районного социально-педагогического центра. Акция под названием «Мой ангел» завершилась праздником, где воспитанникам приюта вручали подарки, о которых мечтали. О них в свое время написали в письмах Деду Морозу. Исполнителями детских мечтаний стали военнослужащие Гродненской пограничной группы и члены женсовета, РадиоFM, телеканал «Гродно плюс», группа волонтеров под руководством Светланы Шамбер, а также Виталий...

Читать далее...

Время надежд

Стало доброй традицией проводить Рождественские встречи в детском социальном приюте Гродненского районного СПЦ в канун православного праздника с одноименным названием. Это время, когда каждый день наполняется ощущением праздника – самого яркого, доброго, многообещающего и всегда немного волшебного. А в воздухе витает аромат мандаринов, шоколада, и дух захватывает в преддверии новогодних фейерверков, красок и эмоций.   Это время надежд, когда каждый ребенок надеется на маленькое чудо и очень его ждет в самые счастливые часы года. А взрослым представляется...

Читать далее...